STM Tiedote 215/2001

28.8.2001


Kansallisen alkoholiohjelman toteutus käynnistyy

    Suomen alkoholiolot ovat muuttumassa suuntaan, joka tietää lähivuosina nykyistä korkeampaa alkoholin kulutusta ja entistä enemmän alkoholiongelmia. Siksi tarvitaan ripeitä käytännön toimia. Niitä on listattu viime keväänä valmistuneeseen uuteen 2000-luvun kansalliseen alkoholiohjelmaan.

    Sosiaali- ja terveysministeriön alaisen päihde- ja raittiusasian neuvottelukunnan laatima ohjelma sisältää kymmenen konkreettista toimenpide-ehdotusta, jotka pureutuvat suomalaisen alkoholikysymyksen tämänhetkisiin pääongelmiin. Näiden ehdotusten toteutus aloitetaan tänään, kun eri tahojen toimijat kokoontuvat yhteen päättämään tehtävien jaosta ja vastuualueista. Ohjelma perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluetoimiston laatimaan Euroopan alkoholiohjelmaan vuosille 2000-2005.

    2000-luvun alkoholiohjelma lähtee näkemyksestä, jonka mukaan alkoholinkäytöstä koituu ongelmia, joita on mahdollista ehkäistä ja lievittää eri viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja lähiyhteisöjen yhteistoiminnalla. Ohjelman toteuttamisen painopiste on julkisten tahojen yhteistyön koordinoinnissa sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Myös eri toimintanäkökulmia - ehkäisevää päihdetyötä, alkoholikontrollipolitiikkaa ja päihdepalveluita - pyritään lähentämään toisiinsa. Ehdotettavat toimet voidaan käynnistää nopeasti ja vähäisin lisäresurssein.

    Ohjelmassa alkoholikysymys liitetään laajemmin hyvinvointipolitiikkaan: useilla yleisillä toimilla, kuten toimeentulon tai työllisyyden tukemisella, on alkoholiongelmia ehkäisevä merkitys. Palvelujen ehkäisevä luonne tulee muistaa myös päihdehuollon erityispalveluja kehitettäessä. Luonteeltaan yleinen tavoite on niin ikään alkoholittomien harrastus- ja ajanvieteympäristöjen suosiminen. Nykyisen alkoholipoliittisen järjestelmän rakennetta tai sisältöä ei ole tarkoitus muuttaa.

    ”2000-luvun alkoholiohjelma – yhteistyötä ja vastuuta” on luettavissa ja tulostettavissa STM:n sivuilta osoitteesta http://www.vn.fi/stm/suomi/eho/julkaisut/alkoholi/alkoholi.pdf . Ohjelman toteutukselle avataan omat sivut päihdepäivien yhteydessä.