STM Tiedote 104/2002

4.4.2002


Varatuomari Päivi Romanov tasa-arvovaltuutetuksi

    Valtioneuvosto nimitti torstaina 4.4.2002 varatuomari Päivi Romanovin tasa-arvovaltuutetun virkaan 1.5.2002 lukien viiden vuoden määräajaksi.

    Varatuomari Päivi Romanov on työskennellyt sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivassa tasa-arvovaltuutetun toimistossa vuodesta 1991 alkaen, viimeksi vuodesta 1994 lukien toimistopäällikkönä. Tämän vuoden helmikuun loppuun asti Romanov toimi noin vuoden ministeriön talous- ja suunnitteluosastolle perustetun uuden tasa-arvoyksikön päällikkönä. Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja ensisijaisesti syrjinnän kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista. Hänen tehtävänä on aloittein, neuvoin ja ohjein edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tarkoituksen toteuttamista sekä antaa tietoja tasa-arvolainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöstä. Lisäksi tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla.

    Tasa-arvovaltuutetun virkaa haki viisi henkilöä. Päivi Romanov on neljäs tasa-arvovaltuutettu. Virkaa ovat aiemmin hoitaneet Paavo Nikula, Tuulikki Petäjäniemi ja Pirkko Mäkinen.